Tietosuojakäytäntö

Tietosuojakäytäntö / GDPR


REKISTERINPITÄJÄ

Tmi Suhonen Päivi (1494978-6)

Ylävaltimontie 200 75700 VALTIMO

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Keijo SuhonenSähköposti: suhonentmi@gmail.com

Puhelinnumero: +358 400 674 407

REKISTERIN NIMI

Nafo.fi -verkkokaupan asiakasrekisteri.


REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Henkilö on rekisteröitynyt Nafo.fi -verkkokaupan asiakkaaksi tai ostanut Nafo.fi -verkkokaupasta tavaraa.


REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on Tmi Suhosen asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen. Rekisteriä käytetään myös kadonneiden pakettien seurantaan. Tietoja voidaan käyttää Tmi Suhosen toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoitukseen ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää Tmi Suhosen omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Tmi Suhonen saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan Tmi Suhosen asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.

Tmi Suhosella on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja suoramainoksiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä Nafo.fi:n asiakaspalveluun, sähköpostitse suhonentmi@gmail.com tai rekisterin hoitajalle.


REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

Henkilön etu- ja sukunimi

Sähköpostiosoite

Postiosoite

Puhelinnumero

Tiedot käsitellyistä tilauksista

Tilausten Postin seurantatiedot

TIETOJEN LUOVUTUS

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Tmi Suhosen käytössä, paitsi Tmi Suhosen käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa joko lisäarvopalvelun tuottamiseen tai luottopäätöksen tueksi. Tietoja ei kuitenkaan luovuteta Tmi Suhosen ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi luottohakemukseen, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole Tmi Suhosen tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisteri sijaitsee salasanalla suojatulla palvelimella.


GDPR dokumentaatio

Rekisterinpitäjänä toimii Tmi Suhonen. Yhteydenotot tapahtuvat pääsääntöisesti nafo.fi -sivustolla olevan lomakkeen välityksellä. Keräämme asiakkaista asiakasrekisteriä, jossa tietoina ovat: nimi, sähköposti, puhelinnumero, tilaustiedot. Rekisterinpidon tarkoituksena on kaupankäynnin mahdollistaminen. Emme luovuta tietoja EU:n ulkopuolelle. Tietoja käsitellään yhdessä Kotisivukone-operaattorin kanssa. Asiakasrekisteri on suojattu tietoteknisin toimenpitein.